Surah Al Bayyinah Ayat 1-8: Bantahan Bagi Orang Kafir

Donna

Surah Al Bayyinah merupakan surat ke-98 dalam susunan Mushaf Al-Qur’an. Surat ini terdiri dari 8 ayat yang diturunkan sesudah surat At-Talaq di Madinah sehingga termasuk dalam golongan surat Madaniyah.

M. Khalilurrahman Al Mahfani dalam kitabnya Juz Amma Tajwid & Terjemahan menjelaskan, asal usul penamaan surat ini diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama. Al-Bayyinah bermaksud bukti yang jelas.

Maksud dalil yang nyata dalam surat ini, yaitu Nabi Muhammad dan Al-Quran. Ini jelas disebutkan dalam ayat kedua surat ini.

Berikut adalah bacaan lengkap Surah Al Bayyinah ayat 1-8 beserta bahasa Arab, Latin dan maksudnya.

Bacaan Surah Al Bayyinah Ayat 1-8 dalam bahasa Arab, Latin, dan maknanya

1) ى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُۙ

Arab Latin: lam yakunillażīna kafarụ min jasal-kitābi wal-musyrikīna munfakkīna ḥattā ta`tiyahumul-bayyinah.

Maksudnya: “Orang-orang yang kufur dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (kekafirannya) sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata”.

2. رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةًۙ

Arab Latin: rasụlum minallāhi yatlụ ṣuḥufam muṭahharah.

Maksudnya: “(iaitu) seorang Rasul dari Allah (Nabi Muhammad) yang membaca lembaran suci (al-Quran).”

3. فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۗ

Arab Latin: fīhā Polerung Qayyimah.

Maksudnya: “Di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus (betul).”

4. Amin ۗ

Arab Latin: wa mā tafarraqallażīna ụtul-kitāba illā mim ba’di mā jā`at-humul-bayyinah.

Maksudnya: “Kaum AhlulKitab tidak berpecah belah, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.”

5. وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ەۙ حُنَفَاۤءَ Amen.

Arab Latin: wa mā umirū illā liya’budullāha mukhliṣīna lahud-dīna ḥunafā`a wa yuqīmuṣ-ṣalāta wa yu`tuz-zakāta wa żālika dīnul-qayyimah.

Artinya: “Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istiqomah), mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).

6. Allah دِيْنَ فِيْهَاۗ اُولٰۤىِٕكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِۗ

Arab Latin: innallażīna kafarụ min jasal-kitābi wal-musyrikīna fī nāri jahannama khālidīna fīhā, ulā`ika hum syarrul-bariyyah.

Maksudnya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.”

7. نَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰۤىِٕكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِۗ

Bahasa Arab Latin: innallażīna āmanụ wa ‘amiluṣ-ṣāliḥāti ulā`ika hum khairul-bariyyah.

Maksudnya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.”

8. Amin ِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ َ

Arab Latin: jazā`uhum ‘inda rabbihim jannātu ‘adnin tajrī min taḥtihal-an-hāru khālidīna fīhā Abadā, raḍiyallāhu ‘an-hum wa raḍụ ‘an-h, żālika limankhasyiya rabbah

Maksudnya: “Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga ‘Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada-Nya. Itulah (balasan) bagi orang-orang yang takut kepada tuhannya.”

Kandungan Surah Al Bayyinah

Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan kandungan surat Al Bayyinah dalam Kitab Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur Jilid 4.

Surah Al Bayyinah mengandungi sanggahan terhadap pendirian orang-orang kafir, baik dari golongan musyrik mahupun ahli kitab. Allah SWT melalui surat ini telah menegaskan bahawa dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dakwah yang benar atau betul.

Selain itu, melalui surat Al Bayyinah, Allah SWT menjelaskan azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang tetap dalam kekufuran, sebagaimana Dia menjelaskan nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW.

Surah Al Bayyinah juga menjelaskan hikmah dari turunnya al-Quran sebagai kitab suci yang benar, sebagaimana yang telah diturunkan dalam surah-surah terdahulu.

“Surat ini seolah-olah menyampaikan risalah Allah SWT yang bermaksud: Kami menurunkan Al-Quran kerana orang-orang kafir itu tidak berlepas diri dari kekufuran mereka, sebelum Rasul datang kepada mereka untuk membaca lembaran-lembaran kitab suci itu,” bunyinya. ulasan.

Imam Jalaluddin al-Suyuthi dalam Kitab Al-Itqan fi Ulumil Qur’an menyebutkan, keutamaan surat Al Bayyinah yang bertumpu pada sebuah riwayat. Abu Nu’aim meriwayatkan dalam kitab ash-Shahabah dari hadis Isma’il bin Abi Hakam al-Muzani ash-Shahabi secara marfu’.

“Sesungguhnya Allah Ta’ala benar-benar mendengar bacaan Surah al-Bayyinah, lalu Dia berfirman, ‘Berilah kabar gembira kepada hamba-Ku. Maka demi keagungan-Ku, Aku benar-benar akan memberikan tempat kepadamu di dalam syurga hingga kamu redha. .”

Begitulah bacaan Surah Al Bayyinah ayat 1-8 beserta isi kandungannya yang mengandungi bantahan terhadap pendirian orang kafir.

Tags

Related Post

Leave a Comment