Sebab Ali bin Abi Talib digelar Karamallahu Wajhah

Donna

Ali bin Abi Talib RA adalah sahabat nabi yang digelar karamallahu wajhah. Nama panggilan ini berkaitan dengan keluhuran akhlaknya.

Ringkaskan daripada buku 150 Kisah Ali bin Abi Talib karya Ahmad Abdul Al Al Thahtawi, Ali bin Abi Talib RA seorang yang sederhana, besar akhlaknya, terkenal dengan zuhudnya, bijak menangani segala masalah hidup, gigih mempertahankan Islam. Beliau juga menguasai pelbagai disiplin dan amalan keilmuan yang banyak memberi manfaat kepada rakyat.

Ali bin Abi Talib RA adalah salah seorang Assabiqunal Awwalun atau orang yang masuk Islam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Ishaq bahawa Ali bin Abi Talib RA datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dia dan isterinya Khadijah, sedang solat. Selepas solat Ali bertanya, “Muhammad, apa yang kamu lakukan?”

Nabi Muhammad SAW bertanya, “Ini adalah agama Allah SWT dan untuk itu Dia mengutus utusan-Nya. Aku mengajak kamu masuk ke jalan Allah Yang Maha Esa, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan hendaklah kamu kafir kepada patung-patung Latta. dan Uzza.”

Ali RA berkata, “Sebenarnya, saya tidak pernah mendengar jemputan ini sehingga hari ini. Oleh itu, saya perlu berunding dengan ayah saya, Abu Talib. Kerana, saya tidak boleh memutuskan apa-apa tanpa dia.”

Namun, Nabi Muhammad SAW menghalangnya kerana bimbang berita ajarannya tersebar sebelum diperintahkan oleh Allah SWT. Dia berkata, “Ali, jika kamu tidak mahu masuk Islam, sembunyikan berita ini dahulu!” Sejak itu, Ali bin Abi Talib RA memeluk Islam.

Jalaluddin Rakhmat dalam buku itu Jalan Rahmat: Mengetuk Pintu Tuhan menjelaskan, di antara sekian ramai sahabat Nabi Muhammad, hanya Ali bin Abi Talib yang diberi gelaran karamallahu wajhah, gelaran yang juga bermaksud doa, “Semoga Allah memuliakan wajahnya” atau “Allah telah memuliakan wajahnya.”

Semua ulama sepakat bahawa doa ini hanya ditujukan kepada Imam Ali, sebagaimana lafaz shalallahu ‘alaihi wassalam digunakan untuk Nabi Muhammad. Selain itu, terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan hal ini. Salah satu riwayat yang menerangkan sebab solat.

Pertama, di antara semua sahabat Nabi Muhammad, hanya Ali bin Abi Talib RA, yang tidak pernah menyembah berhala. Dia memeluk Islam pada usia muda sehingga tidak sempat menyembah berhala. Sehingga digelar karamallahu wajhah, artinya wajahnya tidak pernah menyembah berhala.

Sebab kedua, Ali bin Abi Talib RA adalah seorang yang diketahui tidak pernah melihat aurat, baik kemaluannya sendiri mahupun orang lain.

Semasa hayatnya, Ali bin Abi Talib RA juga terkenal sebagai seorang yang berani dan tampan. Banyak hadis yang meriwayatkan bahawa Ali bin Abi Talib RA mempunyai kepala yang agak botak sehingga orang yang tidak senang dengannya memberinya panggilan ashla yang bermaksud “yang botak”.

Related Post

Leave a Comment