Jenis Haiwan yang Dikorbankan oleh Rasulullah

Donna

Rasulullah SAW memberi contoh umat Islam berkenaan pengorbanan. Berikut adalah jenis-jenis haiwan korban Rasulullah SAW pada masa itu.

Sesuatu yang dilakukan oleh umat Islam adalah perbuatan dan anjuran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, salah satunya dengan berkorban.

Kitab Fiqh Islam Wa Adilathuhu Juz 4 Karya Wahbah az-Zuhaili membincangkan tentang pengorbanan. Ini berkaitan dengan perbincangan tentang haiwan yang dianjurkan untuk dikorbankan.

Dijelaskan bahawa semua ulama bersepakat bahawa hanya boleh mengorbankan binatang ternakan iaitu unta, lembu (termasuk kerbau), biri-biri (termasuk kambing) pelbagai jenis, baik jantan mahupun betina serta mengebiri atau jantan. Dengan demikian, tidak boleh berkurban dengan binatang selain binatang ternak, seperti lembu liar, rusa, dan lain-lain.

Selain itu, kata Wahbah az-Zuhaili, tidak pernah diketahui Rasulullah SAW dan semua sahabat menyembelih selain haiwan ternakan.

Selanjutnya qurban adalah ibadah yang berkaitan dengan binatang, sehingga realisasinya hanya dibolehkan dalam bentuk binatang ternak, seperti zakat hewan.

Wahbah az-Zuhaili juga mengisahkan Rasulullah SAW yang ketika itu mengorbankan sejenis kambing jantan bertanduk (kibasy) kerana dagingnya lebih sedap.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah Ibn Shamit bahawa Rasulullah SAW bersabda,

غَيْرُ الأَضْحية الْكَبْشُ الأَقْرَن

Maksudnya: “Sebaik-baik binatang untuk dijadikan korban ialah domba yang bertanduk.”

Tambahan pula, biri-biri berada pada tahap jidz atau sangat muda. Binatang korban jenis ini lebih utama daripada kambing di peringkat tsani. Kerana, biri-biri jidz mempunyai daging yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda,

نِعْمَ أَوْ نِعْمَتِ الأَضْحِيَةُ الْجِذْعُ مِنَ الضَأْن

Maksudnya: “Sebaik-baik korban adalah dengan jidz’ (anak kambing).”

Binatang jidz ialah binatang yang tahapnya masih sangat muda, jika kambing maka umurnya dua tahun. Namun jika ia adalah lembu dan seumpamanya maka ia berumur tiga tahun, sedangkan jika ia seekor unta maka ia berumur lima tahun.

Rasulullah SAW juga menyembelih seekor domba jantan putih bertanduk (kabsy). Dengan demikian, menurut mazhab Syafi’i, susunan hewan qurban menurut keutamaannya adalah binatang yang berwarna putih kemudian kuning, kemudian putih tetapi tidak terang, kemudian merah, kemudian bercampur antara putih dan hitam, kemudian ada. adalah hitam sepenuhnya.

Dijelaskan juga bahawa Imam Ahmad dan Hakim juga meriwayatkan bahawa Abu Hurairah berkata, “Darah binatang korban yang putih pudar lebih dicintai oleh Allah SWT daripada darah binatang hitam.”

Sementara itu, turut diterangkan tentang umur haiwan yang dijadikan korban oleh Rasulullah SAW. Dia mengorbankan seorang jidz yang badannya besar atau gemuk dan umurnya sudah mencecah enam bulan menjadi tujuh bulan.

Pendapat ini juga dipegang oleh sebahagian mazhab Maliki, berdasarkan sabda Rasulullah SAW

يُجْزِئُ الْجِذْعُ منَ الضَّأْن أُضْحِيَةٌ

Ertinya: “Dibolehkan membuat jidz’ kambing sebagai korban.”

Ibn Qayyim al-Gauziyah dalam Zadul Ma’ad juga menceritakan tentang pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, bersandarkan kepada riwayat Abu Bakrah yang menyebut pengorbanannya di Mekah, dan Anas menyebut pengorbanannya di Madinah.

Dia berkata, “Dia menyembelih kambing, lembu dan unta pada hari raya, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah RA, “Ketika itu Rasulullah telah menyembelih lembu untuk isteri-isterinya.” Hadis ini tercatat dalam Ash-Shahihain.

Dalam Sahih Muslim disebutkan, “Rasulullah SAW telah menyembelih korban untuk Aisyah RA berupa seekor lembu pada hari raya korban.” Sementara itu dalam buku As-Sunan disebutkan, bahawa dia telah menyembelih seekor lembu untuk keluarga Muhammad ketika mengerjakan Haji Wada’.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Tags

Related Post

Leave a Comment